1394

مداحی اقای شریفیان

با سلام در پایین میتوانید مداحی جناب آقای شریفیان اجرا شده در شب دهم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به صورت مستقیم دانلود بفرمایید.

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

مداحی آقای شاهمرادی

با سلام در پایین میتوانید مداحی جناب آقای شاهمرادی اجرا شده در شب دهم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به صورت مستقیم دانلود بفرمایید.

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

مداحی آقای زاهدی

با سلام در پایین میتوانید مداحی جناب آقای زاهدی اجرا شده در شب دهم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به صورت مستقیم دانلود بفرمایید.

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

سخنرانی آقای حیدری همراه با مداحی آقای جمشیدی

با سلام در پایین میتوانید سخنرانی آقای حیدری همراه با مداحی آقای جمشیدی اجرا شده در شب نهم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

مداحی آقای شهروزیان

با سلام در پایین میتوانید مداحی جناب آقای حاج عبدالرحیم شهروزیان اجرا شده در شب نهم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به صورت مستقیم

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

مداحی آقای فتحی

با سلام در پایین میتوانید مداحی جناب آقای فتحی اجرا شده در شب نهم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به صورت مستقیم دانلود بفرمایید.

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

مداحی آقای چاووشی

با سلام در پایین میتوانید مداحی جناب آقای چاووشی اجرا شده در شب نهم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به صورت مستقیم دانلود بفرمایید.

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

سخنرانی آقای حیدری همراه با مداحی آقای عسکری

با سلام در پایین میتوانید سخنرانی آقای حیدری همراه با مداحی آقای عسکری اجرا شده در شب هشتم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

مداحی آقای نوادر

با سلام در پایین میتوانید مداحی جناب آقای نوادر اجرا شده در شب هشتم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به صورت مستقیم دانلود بفرمایید.

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

مداحی آقای حسین وند

با سلام در پایین میتوانید مداحی جناب آقای حسین وند اجرا شده در شب هشتم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به صورت مستقیم دانلود

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب
logo-samandehi

با سلام
فایل بایگانی شده پخش زنده مراسم روضه خوانی شب دوم ۱۳۹۶در منزل سید هادی احدزاده را میتوانید در قسمت پایین مشاهده نمایید.

 

با ما در تماس باشد

اشتراک در خبرنامه سایت

طراحي پنگاش