روضه

مداحی آقای لطفی خلف

با سلام در پایین میتوانید مداحی جناب آقای لطفی خلف اجرا شده در شب دهم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به صورت مستقیم دانلود

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

مداحی آقای علی شیخ نجدی

با سلام در پایین میتوانید مداحی جناب آقای علی شیخ نجدی اجرا شده در شب دهم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به صورت مستقیم

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

مداحی اقای شریفیان

با سلام در پایین میتوانید مداحی جناب آقای شریفیان اجرا شده در شب دهم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به صورت مستقیم دانلود بفرمایید.

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

مداحی آقای شاهمرادی

با سلام در پایین میتوانید مداحی جناب آقای شاهمرادی اجرا شده در شب دهم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به صورت مستقیم دانلود بفرمایید.

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

مداحی آقای زاهدی

با سلام در پایین میتوانید مداحی جناب آقای زاهدی اجرا شده در شب دهم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به صورت مستقیم دانلود بفرمایید.

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

سخنرانی آقای حیدری همراه با مداحی آقای جمشیدی

با سلام در پایین میتوانید سخنرانی آقای حیدری همراه با مداحی آقای جمشیدی اجرا شده در شب نهم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

مداحی آقای شهروزیان

با سلام در پایین میتوانید مداحی جناب آقای حاج عبدالرحیم شهروزیان اجرا شده در شب نهم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به صورت مستقیم

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

مداحی آقای فتحی

با سلام در پایین میتوانید مداحی جناب آقای فتحی اجرا شده در شب نهم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به صورت مستقیم دانلود بفرمایید.

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

مداحی آقای چاووشی

با سلام در پایین میتوانید مداحی جناب آقای چاووشی اجرا شده در شب نهم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به صورت مستقیم دانلود بفرمایید.

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

سخنرانی آقای حیدری همراه با مداحی آقای عسکری

با سلام در پایین میتوانید سخنرانی آقای حیدری همراه با مداحی آقای عسکری اجرا شده در شب هشتم در سال ۱۳۹۴ اجرا شده در منزل سید هادی احدزاده را به

۲ آذر ۱۳۹۴ ادامه مطلب
logo-samandehi

با سلام
فایل بایگانی شده پخش زنده مراسم روضه خوانی شب دوم ۱۳۹۶در منزل سید هادی احدزاده را میتوانید در قسمت پایین مشاهده نمایید.

 

با ما در تماس باشد

اشتراک در خبرنامه سایت

طراحي پنگاش